Magische zegels : de Goetia

Een bijzondere vorm van samengstelde symbolen zijn de zogenaamde “magische zegels”, die gebruikt worden als amuletten of als machtszegels om spirits te “binden”. Het gekendste voorbeeld hiervan is het zegel van Salomon uit de Goetia, een handleiding voor het oproepen van spirits die oorspronkelijk geschreven zou zijn door Koning Salomo zelf (maar dat is natuurlijk onzin).

Goetia (Middeleeuws Latijn, komt van het Griekse γοητεία goēteia "tovenarij") verwijst naar het eerste deel van “The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King (Clavicula Salomonis Regis)”, de vertaling die Samuel Liddell MacGregor Mathers in 1904 publiceerde van een anoniem 17de eeuwse grimoire.

De Goetia (deel één van The Lesser Key of Solomon) is één van de populairste boeken over demonologie. De Goetia bevat gedetailleerde beschrijvingen van de 72 spirits waar Koning Salomo macht over had en de bezweringen die nodig zijn om hen op te roepen en te laten doen wat je wil. Het gaat om zowel goede als minder goede spirits die allemaal demonen worden genoemd, maar in wiens namen we soms veel oudere goden en godinnen kunnen herkennen. De demon Astaroth, één van de prinsen van de hel, komt van de  Kanaanse godin Ashtoreth, de vrouw van Ba’al die de grootste rivaal was van de God van de Joden. Ze is  ook gekend als de Phoenicische godin Astarte, of  onder haar Babylonische equivalent Ishtar en als de Soemerische Inanna. Ba’al zelf werd overigens ook gedemoniseerd en werd de demon Bael.

Je vindt er behalve de beschrijving van de spirits ook beschermingsrunen en rituelen in, evenals wat te doen om te vermijden dat je de controle verliest over de spirits die je oproept, de voorbereiding die moet gebeuren voor het oproepen, hoe je de nodige instrumenten maakt voor het uitvoeren van deze rituelen, enz. ...

Het zegel van Salomo waarmee hij 72 demonen opgesloten kon houden in een koperen vat.

Volgens de overlevering bezat Koning Salomo een koperen vat waarin hij die 72 demonen had opgesloten en waarop een zegel was gegraveerd om de demonen in het vat te houden. Dankzij dat zegel, kon hij de spirits oproepen en terugsturen zoals hij wenste en hen dwingen te doen wat hij wilde.

Volgens de chaosmagie zijn spirits, demonen, enz. ... stukken van onze eigen psyche die we verzelfstandigd hebben. Het vat van Koning Salomo zou volgens sommigen symbool staan voor ons eigen sterfelijk omhulsel – onder het motto “So above, so below. So inside, so outside”.

Elk van de spirits die beschreven worden in de Goetia, heeft zijn eigen sigil of magisch zegel. Het zegel in kwestie is een soort van geconcentreerde essentie van het wezen dat ermee wordt opgeroepen. Hetzelfde zien we in de veve’s die worden gebruikt in Santeria en andere Afrikaans geïnspireerde religies op het Amerikaanse continent.

De oude grimoires van de Europese cunningfolk – met materiaal dat ook terugkomt in The Lesser Key of Solomon – overleefden de inquisitie en maakten samen met de Europese migranten en hun vervolgde godsdiensten de oversteek naar de Nieuwe Wereld. De zwarte slaven brachten hun eigen religies en volksmagie mee. Dat zorgt voor een interessante mix. Santeria, Palo en Voodoo (of Voudoun) zijn religies die elementen uit de originele Afrikaanse godsdiensten versmelten met nieuwe elementen uit de godsdienst van de Nieuwe Wereld. Santeria speelde bijvoorbeeld leentje-buur bij het katholicisme en gebruikt de katholieke heiligen om de Afrikaanse Orisha’s op te roepen. Zij mengen ook elementen uit de Europese volksmagie in hun religie. Verschillende zegels uit de Goetia en aanverwante teksten werden door de Voodoo priesters overgenomen als veve’s – “zegels” – voor de Afrikaanse Loa’s (goden).

Een voorbeeldje: links het zegel van de demon Marbas uit de Goetia, rechts de veve van de Loa Ibo.


Of deze: links het zegel van de spirit Frucissière uit de grimoire Grimoirum Verum, rechts de vodoo veve van Papa Legba.


In tegenstelling tot de Egyptische godszegels waarmee het karakter en de eigenschappen van de goden werden aangeduid, gaan de zegels uit de Europese volksmagie véél verder. Je kan ze beschouwen als de essentie of de “ware naam” van het wezen dat erin besloten zit. De idee hierachter is het populaire geloof dat je macht hebt over iemand als je diens ware naam kent. Een magisch zegel geeft de gebruiker ervan dan ook macht over het wezen dat erin geconcentreerd zit.

Niet alleen “demonen” hebben dus een magisch zegel waarmee ze kunnen worden opgeroepen, ook engelen, elementalen en andere spirits kunnen op deze manier worden opgeroepen in een ritueel.

In de Goetia gaat het dan wel over demonen of “daemons”, maar daarmee werd geen oordeel uitgesproken over de goed- of kwaadaardigheid van de spirit in kwestie. Eigenlijk zijn het allemaal engelen, boodschappers van de schepping zelf. Ze kunnen worden onderverdeeld  in drie categorieën: “constructieve “ engelen die streven naar orde, “destructieve” engelen die streven naar entropie en engelen die juist streven naar evenwicht. Deze wezens werden “engelen” genoemd, spirits die  die orde en regelmaat creëeren, natuurgeesten en “daemons”, slechte en chaotische wezens. Al deze wezens werden in de oorspronkelijke teksten als gelijkwaardig beschouwd. Als we het hebben over de oorspronkelijke engelenmagie of enochische magie, dan werd er gewerkt met alle drie soorten spirits en dikwijls zelfs tegelijkertijd.

Het is de katholieke kerk die ervoor zorgde dat enkel nog met de spirits van orde kon worden gewerkt. Tot op de dag van vandaag word je scheef bekeken als je aan echte engelenmagie doet (“demonen oproepen of wat?”), zoals die oorspronkelijk werd bedreven. Het is pas door de opkomst van de psychologische approach van magie – bijvoorbeeld de chaosmagie die stelt dat spirits uitingen zijn van onze eigen psyche of de groepspsyche – dat het weer OK werd om met die andere “verdreven” spirits te werken, zij het nog steeds met achterdocht.

Spiritmagie – en meer specifiek het oproepen van demonen – heeft niks te maken met satanisme of het dwepen met demonen. Integendeel. De magier die demonen oproept roept die niet eens op met zijn eigen krachten maar gebruikt hiervoor de heilige kracht van God, die onder verschillende namen wordt aanroepen... Uiteindelijk gaat het bij spiritmagie om de magier die probeert om de chaotische krachten te controleren met de hulp van de krachten van orde om zijn wens uit te laten komen.

De keuze van een bepaalde spirit hangt af van het doel van je ritueel. De spirits zijn onderverdeeld in verschillende categorieën en er zijn tal van correspondenties met planeten, kleuren, maanden, enz. ... Allemaal criteria die je kunnen helpen bij het kiezen van een spirit om voor een bepaald doel mee te gaan werken. Elk van de spirits die je zo kan oproepen staat voor specifieke eigenschappen. Er zijn 9 verschillende categorieën van spirits. In functie van het doel van je ritueel, kan je een spirit kiezen die valt in één van deze categorieën:

 • Het Geheel
 • Lucht
 • Vuur
 • Aarde
 • Water
 • Negatieve polariteit
 • Positieve polariteit
 • Leven/creatie
 • Dood/vernietiging

De spirits van Koning Salomo zijn ook krachtiger in bepaalde periodes of op bepaalde tijdstippen dan in andere: in bepaalde seizoenen, in bepaalde weken of dagen, soms tijdens de dag, soms tijdens de nacht. En aangezien ze op hun sterkst zijn in bepaalde periodes, kunnen ze ook in verband worden gebracht met de dierenriem die ook mooi de jaarkalender volgt. Een aantal spirits zijn niet in één periode maar op verschillende tijdstippen van het jaar krachtiger, telkens een paar dagen, zodat ze in verschillende tekens van de zodiac kunnen terugkomen. Als je dus wil werken met deze spirits, kan je ook gebruik maken van de spirit die op dat moment het krachtigst is, of voor de “demon” die past bij een specifiek teken uit de dierenriem. De periodes die je in de verschillende grimoires terugvindt voor elke spirit durven overigens wel eens verschillen naargelang de bron. Gebruik dus je intuitie.

Hier zijn bijvoorbeeld de “daemons” uit The Lesser Key of Solomon die het krachtigst zouden zijn op de jaarfeesten:

 • Imbolc: Crocell 
 • Ostara: Seere of Ipos
 • Beltain: Valefor
 • Midzomer (Litha): Botis of Gamigin
 • Lugnassadh: Beleth
 • Herfstevening (Mabon): Botis of Zepar
 • Samhain: Glasya-Labolas
 • Midwinter (Yule): Seere of Sabnock

Nog een interessante correspondentie waar je gebruik van kan maken als je werkt met de Kaballah, is de link die wordt gelegd tussen de aartsdemonen en de verschillende sferen van de levensboom:

 • Kether: Satan en Moloch
 • Chokmah: Beelzebub
 • Binah: Lucifuge Rofocale
 • Chesed: Astaroth
 • Geburah: Asmodeus
 • Tipareth: Belphegor
 • Netzach: Bael
 • Hod: Adramalech
 • Yesod: Lilith
 • Malkuth: Nahema

Ook de rang die de demonen in kwestie hebben kan een rol spelen als je met hen gaat werken. Dit geldt overigens ook voor de klassieke engelen en alle andere spirits waar je eventueel mee zou willen werken.

De titels die de spirits dragen zijn overigens allemaal titels uit de 17de eeuw. Sommige van deze titels bestonden nog helemaal niet vroeger, nog een reden waarom historici er van uit gaan dat de teksten uit The Lesser Key of Solomon niet ouder zijn dan dat.

 • Koning: geel, goud, de zon. Wierook: frankinsence.
 • Markies: violet, zilver, de maan. Wierook: jasmijn.
 • President: oranje, kwik, Mercurius. Wierook: storax.
 • Hertog: groen, koper, Venus. Wierook: sandelhout.
 • Prins en prelaat: blauw, tin, Jupiter. Wierook: ceder.
 • Graaf: rood, koper of zilver, Mars. Wierook: Dragon’s Blood.
 • Ridder: zwart, lood, Saturnus. Wierook: mirre.

Ook voor die engelen en aartsengelen is er dus een waslijst aan correspondenties waar je gebruik van kan maken. Zo worden de aartsengelen aan de planeten gekoppeld:

 • Anael: Venus
 • Asariel: Neptunus
 • Azrael: Pluto
 • Cassiel: Saturnus
 • Gabriel: de maan, element water
 • Lumiel: de aarde
 • Metatron: de aarde
 • Sandalfon: de aarde
 • Michael: de zon, element vuur
 • Rafael: Mercurius, element lucht
 • Sachiel: Jupiter
 • Samael: Mars
 • Uriel: Uranus, element aarde


Om de hulp van één van deze spirits – of het nu engelen of demonen zijn – op te roepen, volstaat het het zegel van de spirit in kwestie te tekenen om hem hierheen te halen en dan je intuitie te gebruiken. Dikwijls wordt een magisch zegel gedragen als amulet, om de hulp af te roepen van de spirit in kwestie: de aartsengel Michael bijvoorbeeld voor bescherming. Maar je kan ze ook gebruiken voor trance prophecy of channeling, waarbij we de spirit in kwestie ons lichaam laten gebruiken om te communiceren.

Werken met gelijk welke spirit is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Er zijn geen echte regels rond hoe je dit het best aanpakt: het kan een lang ritueel zijn of een kort gebed. Het hoeft helemaal geen lange ceremonie te zijn, als je het maar kan herhalen. Zoals een gebed, want uiteindelijk is dat ook wat je doet. Vergeet niet: je krijgt wat je verwacht. Als je een ritueel volgens het boekje plant, dan zal het resultaat ook volgens het boekje zijn. Hulpmiddelen heb je eigenlijk ook niet nodig, maar ze helpen wel: kaarsen, wierook, zwarte spiegels, kristallen bollen, ....

Toch even een waarschuwing! Deze vorm van magie is potentieel gevaarlijk. De wezens die je oproept en tot hulp dwingt, zijn totaal niet menselijk. Je beschouwt ze best als gevaarlijke aliens, waar je voorzichtig en respectvol mee om gaat. En dan heb ik het niet alleen over de zogenaamde demonen, maar ook over engelen, elementalen, enz. ..., wezens waarvan wij denken dat ze goedaardig zijn. Maar “goedaardig” kan je op verschillende manieren bekijken. Denk aan Klaatu, het personage van Keanu Reeves in de film “The Day The Earth Stood Still”, dat naar eigen zeggen naar onze wereld is gekomen om de aarde te redden. Alleen betekent dat voor hem dat de mensheid eventjes moet worden uitgeroeid om een nieuwe start te kunnen nemen. Wereldvreemd? Neen, Klaatu is gewoon geen mens en denkt dus helemaal niet menselijk. Klaatu is een personage uit een film, maar spirits zijn net zo. We mogen niet de fout maken te denken dat we hen begrijpen. En wat betekent de mensheid nu eenmaal als je het vergelijkt met het hele universum.

Maar de engelen van Doreen Virtue dan? Ofschoon engelen in de new age beweging nogal soft lijken, zijn het toch dezelfde krachten waarmee wordt gewerkt in de “harde” spiritmagie. De engelen waar new age groepen meestal mee werken, zijn engelen van liefde, bescheming en healing. Dat zijn dingen die in onze maatschappij wel eens durven in de verdrukking raken. De engelen die het dichts bij de mens staan, zijn dan ook engelen die hieraan willen verhelpen om opnieuw orde en evenwicht te scheppen. Het is dus gemakkelijker om met hen te werken...

Maar ze vinden het niet altijd even leuk om te worden ontboden. Engelen verschijnen niet spontaan of  uit vrije wil. Ze worden via spiritmagie manu militari verplicht om zich te manifesteren (iets wat ze niet gauw zullen doen in het zachte new age afkooksel van de engelenmagie). En het is niet bepaald beleefd om dergelijke machtige wezens buiten hun wil te binden en te dwingen om jouw boodschappenjongen te zijn ...

Hoe je je intentie formuleert is dus superbelangrijk – ik blijf het herhalen – want sommige van deze spirits zullen er een duivels (what’s in a name) genoegen in hebben je bewust “verkeerd” te verstaan. Communicatie gaat niet over wat je precies bedoelt, maar over wat je gesprekspartner heeft begrepen. En niet al je gesprekspartners zullen in dit geval van goede wil zijn.

Sommigen spirits worden in de oude grimoires opgeroepen voor zogeheten “zwarte magie”, andere voor “witte magie”. Er zijn heel veel van deze spirits die voor allebei kunnen worden opgeroepen. Wees dus heel zeker van je zaak als je hiermee wil werken.

Een paar voorbeeldjes:
De demon Andromalius hoort thuis in  de zwarte magie. Hij wordt opgeroepen om ongevonden dingen aan het licht te brengen. Dat kunnen gewoon verloren voorwerpen zijn, maar ook geheimen en intriges die gesmeed worden tegen de persoon die de demon oproept. Maar er is niemand die zegt dat hij er zelf niet voor kan zorgen dat er een intrige tegen je wordt gesmeed om te beginnen ...

De aartsdemon Bael hoort thuis bij de witte magie. Hij geeft je de nodige wijsheid die je kan helpen bij het nemen van de juiste beslissing bij een probleem dat haast onoverkomelijk lijkt.

De aartsengel Michael is de eerste engel naast God en staat voor macht. Hij wordt aanroepen voor hulp bij het bereiken van doelen, juridische zaken, huwelijkse zaken, moed en bescherming. Hij helpt ons onze schaduwkant te erkennen en te accepteren. Zijn energie is heel heftig maar ook heel beschermend.

Wat overigens volgens de oude grimoires als zwarte magie wordt bestempeld is niet noodzakelijk kwaadaardig van opzet: het verbreken van een ongewenste relatie, angst verdrijven, contact leggen met wereld van de spirits op zoek naar antwoorden, ... we hebben het allemaal al gedaan en toch wordt dit beschouwd als zwarte magie. Elk gebruik van magie met als doel het afweren, verddelen, scheiden, verminderen van iemands invloed, wordt gezien als zwarte magie. Eigenlijk wordt alle spiritmagie door de kerk beschouwd als zwart :-). Heksen beschouwen magie dus niet als zwart of wit: alles hangt af van de intentie van de persoon die de magie bedrijft. Ik blijf het maar herhalen: alles staat of valt met de intentie van de magier.


Reacties

Unknown zei…
Vraagje: Heeft kwik enig invloed op een demon bv kan kwik als beschermende materie gebruikt worden?
Bryd zei…
Kwik wordt binnen bepaalde tradities, zoals bijvoorbeeld Santeria, inderdaad gebruikt om kwaad te verdrijven en goed aan te treken, maar dat is zeer af te raden. Als je het gebruikt, komen er onvermijdelijk kwikdampen vrij en die zijn verschrikkelijk giftig. Niet gebruiken dus.

Populaire posts