Lammas Night

Ik had er ooit al over gehoord, het verhaal van de Britse heksen die ervoor hadden gezorgd dat de Duitse inval in Groot-Brittannië tijdens de tweede wereldoorlog op een sisser afliep. Dat verhaal is de premisse van “Lammas Night”, een thriller van de Amerikaanse schrijfster Katherine Kurtz. 

De schrijfster duikt in de occulte geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Iedereen weet ondertussen al dat Hitler geïnteresseerd was in het occulte. Zijn Nazipartij vindt er zelfs zijn wortels! De Duitse Arbeiderspartij (of DAP) die uiteindelijk de Nazipartij zou worden, werd deels opgericht door leden van het Thule Gesellschaft, een esoterische vereniging die zich bezighield met het bestuderen van de mythologische oorsprong van het Arische ras. Verschillende prominente Nazi's waren lid van het genootschap: Rudolph Hess, Alfred Rosenburg, Dietrich Eckhart (die de DAP oprichtte), ... De belangrijkste focus van het Thule Gesellschaft lag op de studie van de Ariosofie, een stroming die was opgericht door de occultisten Guido von List en Lanz von Liebenfels. Hun overtuigingen gaven vorm aan  belangrijke aspecten van de Nazistaat. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan zijn de twee "sig" runen van het SS-insigne.  De kracht van magische runen was een stokpaardje van Von List. Zijn “Das Geheimnis der Runen” is nog altijd gemakkelijk te vinden op het internet.

Katherine Kurtz heeft zich voor haar boek dus  geïnspireerd op ware gebeurtenissen tijdens de Slag om Engeland. Het is 1940 en de strijdkrachten van Groot-Brittannië vechten tegen Hitlers onoverwinnelijke oorlogsmachine. Frankrijk is al gevallen en Engeland staat als volgende op de Duitse planning. Een Britse geheim agent weet MI6 te waarschuwen voor het geheime plan van de Führer om een  occulte aanval in te zetten die de Duitsers moet helpen om Groot-Brittanië op de knieën te krijgen en die door geen enkele verdedigende militaire macht kan worden afgewend. Kolonel John "Gray" Graham van MI6 is niet alleen een gewiekst spion,  hij is ook een beoefenaar van de oude occulte kunsten. In dit leven - en andere levens daarvoor - is Grays lot nauw verweven met dat van zijn goede vriend, prins William, Duke of Clarence, de jongste broer van de koning. “Een reserveprins” noemt die zichzelf.  Nu de toekomst van Groot-Brittannië op het spel staat, moeten deze twee mannen, de spion en de royal, de verborgen aanhangers van de Oude Religie bijeen brengen in de hoop de Britse covens te verenigen om hun bedreigde thuisland te verdedigen. En dat in een tijd waarin hekserij en alles wat daar naar neigt nog was verboden!

Het verhaal is gebaseerd op echte feiten. In 1940 kwam een groep heksen bijeen in wat een beetje militaristisch ‘Operation Cone of Power’ zou gaan heten, een magische aanval op Adolf Hitler. Een cone of power is een manier om met een groep energie op te wekken en te sturen voor een welbepaald doel. Wie meedoet staat in een cirkel, al dan niet hand in hand - de basis van de kegel.  Naarmate er meer energie wordt opgewekt door te dansen, te chanten enz. ..., vormt zich een kegel van energie boven de groep. Als die 'cone' helemaal gevormd is, wordt de energie het universum in gestuurd, gericht op het magisch doel waaraan gewerkt wordt.

De coven in kwestie was een coven in het New Forest waarbij Gerald Gardner zich in de jaren dertig had aangesloten. Gardner heeft het zelf over het ritueel in zijn boek “Witchcraft Today”: 

"Heksen spraken toverspreuken uit om te voorkomen dat Hitler zou landen nadat Frankrijk was gevallen. Ze kwamen samen, maakten een cone power en richtten die op Hitlers brein met de suggestie: "Je kunt de zee niet oversteken," "Je kunt de zee niet oversteken," "Niet in staat om te komen," "Niet in staat om te komen." ... Ik zeg niet dat ze Hitler tegenhielden. Het enige wat ik zeg is dat ik een zeer interessante ceremonie zag die werd uitgevoerd met de bedoeling om hem op een bepaald idee te brengen, en dit werd daarna verschillende keren herhaald; en hoewel alle invasieschepen klaar lagen, was het een feit dat Hitler zelfs nooit probeerde te komen."

Gardner zou het ritueel later nog gedetailleerder hebben beschreven aan Doreen Valiente en beweerde zelfs dat een aantal van de aanwezigen achteraf was gestorven van uitputting door het dansen en chanten dat met het ritueel gepaard was gegaan ... Doreen Valiente wordt door Kurtz uitdrukkelijk bedankt voor haar inbreng, net als  John en Caitlin Matthews en Dolores Ashcroft-Nowicki, allemaal gekende namen in het heksenmilieu.

In het boek wordt een zogenaamde “grand coven” samengeroepen, verschillende groepen van verschillende strekkingen en religies die samenkomen om eenzelfde magisch werk te doen. Dat doet me denken aan de wereldwijde oproep van Amerikaanse heksen in 2017 om mee te helpen aan een ritueel om de Amerikaanse president Donald Trump in te tomen. Onze Amerikaanse collega’s organiseerden een RAT waarin heksen van over de hele wereld meewerkten om de Amerikaanse president te binden (wij ook). Daar was heel wat discussie over. Sommigen vonden het een goed idee mits de spell Donald Trump niet zou schaden. Anderen vonden het een schande, iets dat echte heksen nooit zouden doen, de regel van drie indachtig (wat je in de wereld stuurt, keert als een boomerang in drievoud terug). Dat hadden ze mooi mis als je Gerald Gardner, de vader van de moderne hekserij, mag geloven! In een tijd waarin hekserij soms enkel lijkt te draaien om kristallen, nepfluwelen gewaden en drama, is zo’n activistische insteek bijna verfrissend.

Zo’n grand coven zou ook opgeroepen zijn om de Spaanse Armada tegen te houden en later nog eens opnieuw tegen Napoleon. Toen koning Filips II van Spanje in 1588 het plan opvatte om met de Spaanse Armada Engeland binnen te vallen, zou sir Francis Drake samen met de zogenaamde “zeeheksen” van Devon een ritueel hebben gedaan om een zware storm op te wekken die de 130 schepen, met ongeveer 30.000 man aan boord, moest hinderen. Toen de door de storm beschadigde Spaanse schepen de Engelse vloot uiteindelijk alsnog  tegenkwamen, met admiraal Drake aan het hoofd, werden ze zwaar toegetakeld. De onoverwinnelijk geachte Armada moest vluchten en slechts de helft van de schepen haalde het en keerde terug naar Spanje!

De hervertelling van dat stukje Britse occulte geschiedenis is interessant genoeg, maar wat het extra interessant maakt is de link die de schrijfster legt met een offer. En niet zomaar een offer, maar een van koninklijk bloed. Want er is meer voor nodig dan gecombineerde hekserij en tovenarij om de zwarte magie van het Reich op Lammas Night af te weren - en het vereiste offer is groter dan gedacht en verschrikkelijk om te dragen ...

In haar boek heeft Kurtz het over een “heilig huwelijk” van de koning met het land, en de koning - of een vrijwillige en gepaste plaatsvervanger - die zich in een zevenjarige cyclus letterlijk opoffert en zijn bloed op het land laat vloeien om dat land veilig te stellen. De idee van een wickerman, maar dan zonder de wickerman. 

Dat is dus een typisch Brits pagan occult idee, waarvan ik me afvraag of het niet is meegekomen met de Saksen, de Germaanse stammen die de Britse eilanden hebben ingepalmd en die uiteraard hun eigen gebruiken hebben meegebracht. De idee van de koning die zich laat doden voor het goed van het land is iets dat in de noordelijke traditie veel prominenter is. Je hoort het zelfs nog in de naam van rituelen, die heten niet voor niets “blots”! (Zie ook: https://webmaidensgrimoire.blogspot.com/2013/09/bloed-doet-leven.html).

“Midvinterblot” (Carl Larson, 1915) waarinde Zweedse koning Domalde zich opoffert om een hongersnood af te wenden

Ze legt de link met de moord op Thomas Becket, de aartsbisschop van Canterbury, die op 29 december 1170 werd vermoord in de kathedraal van Canterbury door vier ridders van het hof van koning Hendrik II. In het verhaal van Kurtz zijn het allemaal ridders van de orde van de kousenband, en heeft de kousenband een pagan betekenis. En ook het jachtongeval waarbij William Rufus - Koning William II van Engeland - op 2 augustus 1100 in het New Forest omkwam, neergeschoten door één van zijn eigen mannen, zou geen echt ongeval zijn geweest maar een gewillige koning die zijn leven gaf om het heilige contract te eren. Je voelt dus al waar het in het boek naartoe gaat!

Of Operation Cone of Power echt heeft gewerkt is een kwestie van overtuiging. Elke heks zal je kunnen vertellen dat magie maar één van de middelen is die je kan inzetten om je doel te bereiken, en dat dat altijd gepaard moet gaan met meer wereldse manieren. De Britten hebben er alleszins alles aan gedaan om de Jerries buiten te houden. En één ding is wel zeker: de Blitz ten spijt is Hitler Groot-Brittannië nooit binnengevallen.


Bronnen:


Reacties

Populaire posts van deze blog

Zuiverende eitjes: egg cleansing

De numerologie van je heksennaam

De heksenrunen